۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

همه ی تسهیلات برای ساختن هسته ها

در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۲جلسه پالتاکی توسط رفقای اتحاد چپ ایرانیان با موضوع “وضعیت فعلی مبارزه طبقه کارگرو وظایف نیروهای چپ در قبال آن” برگزار گردید سخرانان  رفقا حسین بهادری فعال جنبش کمونیستی و کارگری ، حسین منصوری از فعالین سازمان فدائیان اقلیت و محمد اشرفی فعال جنبش کارگری ایران بودند. من نظرات خودم را با عنوان “همه ی تسهیلات برای ساختن هسته ها” ارایه دادم. ادامه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر