۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

وظیفه انقلابی ما ، دفاع از جمع در مقابل فرد است!!!

فدا کاریها و از جان گذشتگی های اعضای هییت مدیره و حتی اعضای عادی سندیکای کارگران شرکت واحد، بخصوص منصور اسانلو و وابستگی های سندیکا به فعالیت های منصور و معروفیت منصور به اعتبار موجودیت و کار های جمعی خارق ا‌لعاده سندیکا بر هیچ کس پوشیده نیست، همچنین دفاعیات بی شائبه ، مداوم و گسترده تشکل ها ، نهاد ها و فعالین از سندیکای فوق و بدنبال خواست سندیکا، دفاع از افراد فعال آن بخصوص منصور اسانلو نیز کاملا” شفاف و روشن است، همچنین نسبت به مشکلاتی که این دوستان و خانوادهایشان طی ۸ سال گذشته تحمل کردند و بیشتر آنها همچنان تحت فشار قرار دارد، آگاه هستیم. ادامه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر