۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

اسانلو به صف دشمنان پیوست!!!

من در این نوشته قصد پرداختن به مشکل اصلی مربوط به طیف گرایش افرادی مانند اسانلو که محدود کردن طبقه کارگر به مبارزه اکونومیستی – رفرمیستی است ندارم، کانال اکونومیستی – رفرمیستی مسیر ی است که اجازه استقلال تشکلی و طبقاتی را از کارگران سلب می کند و بطور دائم ضمن محدود کردن مبارزه کارگران در چهارچوب سرمایه داری وتابع چانه زنی، حاصل تلاش ومبارزات کارگران را به جیب جناح های مختلف سرمایه داری می ریزد، تا زمانی که حزب طبقه کارگر وجود نداشته باشد امکان مسدود کردن یا محدود کردن این کانال وجود ندارد ، در این رابطه اسانلو نه آمر بلکه عامل و حاصل وجود چنین مقوله ی است که از کانال فوق به دیگر قطعات همنوع پازل بازی سرمایه داری می پیوندد و اگر انقلابیون در انجام وظایف خود باز هم کوتاهی کنند باز هم شاهد پیوستن های بیشتری خواهیم بود، با وجود این قصد من از نوشت این مطلب افشای مجدد با ارایه فاکتور تاریخی هر چند کوچک جناحی از سرمایه داری با تکیه بر اعمالی که طی ده های گذشته درغالب حکومت جمهوری اسلامی  انجام دادند و اثراتش اکنون بوضوح مشاهده می شوند، و اسانلو با پیوستن به آنها باعث فریب بیشتر کارگران و پنهان شدن جنایات جناح های مختلف سرمایه داری می شود، است. به این دلیل ادعای کامل بودن مطلب را ندارم اما انتظار دارم دیگر رفقا در جهت ارایه آگاهی بیشتر به طبقه از زوایای مختلف موضوع را ادامه بدهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر