۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

چند کلمه با رفیق فتاحی، برای روشنتر شدن بحث

مقاله با نام “رهبری فردی یا سازمانی ، کدام علمی است”. نوشته و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱منتشر کردم و در تاریخ October 02, 2012 رفیق محمد فتاحی در رابطه با آن نوشته ای منتشر کردند که من نتوانستم نوشته ایشان را درک کنم که آیا این نقد است یا تایید است ؟ایشان چند تا سوال با فرض های محال پرسیدند 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر