۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

سال نو مبارک باد

سال نو مبارک باد
سال ۱۳۹۰ همچون سالهای قبل با روند گرانی و تورم و فشار برطبقه کارگر با رشد چند برابری گذشت ، سفره کارگران را خالی تر کرد . از یک طرف گلوی سرمایه داری ضمن اینکه در فشار بحران ساختاریش و بحرانهای خود ساخته فشرده می شد در همین حال اعمال ضد کارگری خود را هر چه بیشتر گسترش داده طبقه کارگر و مردم جهان را بیش از پیش مورد تهاجم قرار داد. و از طرف دیگر نیرو های ضد سرمایه داری و در راس آنها کارگران دچار تفرقه و پراکندگی بیشتر بودند از یک جهت به دلیل شروع و شدت یابی مبارزات گسترده ضد سرمایه داری در اقصا نقاط جهان نسیم جان فزای داشت و از جهت دیگر به دلیل خود به خودی بودن و ناتوانی در کسب انسجام طبقاتی ،دست یابی به سازماندهی آگاهانه و نقشمندو عدم وجود رهبری سازمانی باعث یاس و ناامیدی می گشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر