۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

رهبری فردی یا سازمانی ، کدام علمی است. مشکل اخیر کمیته هماهنگی از کجا سر چشمه می گیرد؟

مقدمه


ما همیشه از طرف دوستانی که به جای پاسخگویی به نقد ها و یا نوشته ها، از دشنام دادن و توهین کردن استفاده می کنند زیان برده ایم . البته این نوع برخورد حتی با دشمنان نیز ریشه در ضعف نسبت به توان در پاسخگویی دارد که بهتر است به جای دشنام و توهین یا خود را ارتقاع بدهیم یا حرف نقاد را بپذیریم و یا صادقانه و عاقلانه از بحث کنار بکشیم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر